Integrační platforma

Popis způsobu naplnění funkčních požadavků

Integrační platforma představuje komplexní platformu pro realizaci bezpečného a spolehlivého propojení heterogenních softwarových systémů do jednoho spolupracujícího celku. Bude tvořena souborem programového vybavení, které bude umožňovat vytvářet integrační scénáře ne jednotné platformě. Bude podporovat standardizované komunikační protokoly a formáty dat, tak aby bylo možné propojit i zdánlivě technologicky nesourodé aplikace.

Komunikace mezi  Integrační paltformou a aplikací probíhá dohodnutým aplikačním protokolem ve známé struktuře. Po přijetí dat z externí aplikace je tato zpráva  zpracována a následně odeslána do cílové aplikace. Každá činnost, která je  se zprávou provedena je monitorována. Výsledek lze vidět v monitorovacím nástroji.

Integrační platforma kromě výše uvedených vlastností bude zaměřena na Utilitní společnosti v České a Slovenské republice, a to tím, že budou již připraveny nezbytné funkcionality pro povinnou komunikaci v rámci jednotlivých států.

V České republice již bude připravena funkcionalita pro komunikaci s Operátorem trhu (www.ote-cr.cz) , kde jsou definovány specifické požadavky na výměnu dat. A to jak v oblasti zabezpečení a ověření dat, tak i formáty zpráv a komunikační protokoly.

Pro Slovensko budou připraveny funkcionality pro snadnou výměnu dat s jednotlivými distributory  dle jejich specifických požadavků tak aby byli splněny jednotlivé požadavky na datovou výměnu, která je pro každého distributora na Slovensku odlišná a jednotlivý distributoři jsou povinni je zveřejňovat. Pravidelnou případnou aktualizací změn, tak bude zákazníkovy umožněno bez problému udržet výměnu dat funkční.

V následujících řádcích jsou shrnuty hlavní výhody použití jednotné integrační platformy

 • Použití jednotné platformy pro všechny integrace
 • Přehled o všech datech, které si aplikace vyměňují
 • Monitorování přenosů dat
 • Zajištění vysoké dostupnosti
 • SOAP (XML strukturovaná data nesená HTTP nebo HTTPS protokolem)
 • HTTP, HTTPS (libovolná data nesená HTTP nebo HTTPS protokolem ve formátu XML)
 • FILE (strukturovaný textový soubor)
 • FTP (File Transafer Protocol)
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • JDBC Databázový přístup (volání SQL příkazu či vložené procedury v libovolné databázi)
 • JMS (Java Messaging) pro komunikací s jinými messagingovými systémy
 • SAP RFC (SAP Remote Function Call)
 • SAP iDoc (SAP Immediate Documents)

Vlastnosti integrační platformy

Podporované protokoly

Vlastní zpracování zpráv – Routing

Určení cílové aplikace a cílového interface. Integrační platforma bude umožňuje statický routing (routing na základě informace o zdrojové aplikaci a zdrojovém interface) nebo dynamický routing (cílová aplikace a cílový interface jsou určeny na základě dat ve zprávě). Určení komunikačního adaptéru, protokolu a parametrů pro komunikaci s cílovou aplikací.

Vlastní zpracování zpráv – Mapping

Modifikace obsahu zprávy a to jak její struktury tak i hodnot. Pro modifikaci zpráv bude možno využít následující možnosti.

 • XSLT 1.0
 • XSLT 2.0
 • XQuery
 • Programovací jazyk JAVA

Monitorování komunikace

Monitorování bude možné provádět ručně v prostředí uživatelského rozhraní nebo automatizovaně. Ruční monitorování spočívá ve spouštění webových aplikací – monitorů – pro monitorování zpracovaných zpráv, dostupnosti zdrojových a cílových aplikací a adaptérů. Automatizované monitorování umožňuje automatizovat monitorování celých business procesů (sekvence zpráv nad více aplikacemi).Výstupem automatizovaného monitorování může být např. pokus o opakované odeslání zprávy, odeslání chybové zprávy do zdrojového/cílového systému, alert (e-mail, SMS administrátorovi), nastartování workflow pro další zpracování chybového stavu apod.

Všechny zpracované zprávy jsou archivovány v databázi s individuálně nastavitelnou archivační dobou. Archivovaná data obsahují nejenom vlastní data příchozí a odchozí zprávy, ale též podrobné technické informace o zpracování .

Možnosti a vlastnosti komunikace

Integrační platforma bude umožňovat synchronní a asynchronní komunikaci.

Asynchronní komunikace – Integrační platforma zprávu pouze odešle, neočekává již však žádnou odpověď. V některých případech může očekávat zprávu o doručení. To však závisí na konkrétních vlastnostech použitého protokolu. V tomto případě není k dispozici informace o výsledku zpracování zprávy, ale pouze o jejím případném doručení.

Synchronní komunikace – Integrační platforma zprávu odešle a očekává od cílové aplikace odpověď. Takováto komunikace se skládá z příchozí a odchozí zprávy, případně i chybové zprávy.

U každého druhu komunikace je nutné nastavit i vlastnosti, které určují jak bude zpráva zpracována.

Technické požadavky na integrované aplikace

Z uvedených vlastností  vyplývá nutnost, aby integrované aplikace podporovaly některý z protokolů uvedených v kapitole Podporované protokoly. Případná autorizace a zabezpečení přenosu dat vychází z možností použitého protokolu komunikace.

Ke stažení

Produktový list v PDF ke stažení Integrační platforma (0,7 MB)

Image

Rexonix solutions a.s.

Pod višňovkou 1661/35,
Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 28229681  DIČ: CZ28229681

Rychlý kontakt

Office

Edisonova 3023/5
612 00 Brno - Královo Pole

Potřebujete se na něco zeptat?

Zadejte prosím jméno
Nechte nám na Vás kontakt
Zadejte prosím zprávu