Energetický portál

Energetický portál (dále Portál) je nadstavbovou aplikací nad zákaznickými systémy utilitních společností. Utilitní společnosti se zabývají prodejem elektřiny, plynu a tepla koncovým odběratelům těchto produktů.

Účelem vytvoření Portálu je poskytnout data zákaznických aplikací koncovým zákazníkům, těchto společností, umožnit jejich aktualizaci, zadávání smluvních údajů o potřebě a pod.

Energetický portál zavádí do komunikace se zákazníkem samoobslužný kanál, přináší utilitním společnostem snížení nákladů na obsluhu zákazníků a zákazníkům zvýšení pohodlí při řešení záležitostí, týkajících se nákupu energií.

Cílem společnosti REXONIX SOLUTIONS a.s. je vytvořit prostředí, které má následující klíčové vlastnosti:

  • stoprocentní zabezpečení dat a funkcionalit s využitím komunikačního protokolu HTTPS
  • příjemné a snadno pochopitelné rozhraní pro uživatele Portálu
  • možnost obsluhy všech kategorií zákazníků
  • logování všech přístupů a důležitých akcí uživatele pro podrobnou analýzu správci systému
  • úplné a přitom přehledné shrnutí všech informací, které se týkají dodávky energií
  • snadná administrace Portálu
  • bezproblémová rozšiřitelnost řešení, snadná integrace se zákaznickými systémy

Rozsah stávající funkcionality

V následujícím textu je v hrubých rysech popsána stávající funkcionalita Portálu. Dle našeho přesvědčení pokrývá tato funkcionalita většinu požadavků, které jsou potřebné pro on-line komunikaci mezi zákazníkem a jeho dodavatelem energií.

Administrace nastavení parametrů portálu

Správci je umožněno definovat základní vlastnosti Portálu, administrovat uživatele, řídit jejich oprávnění pro práci na Portálu, vyhodnocovat jejich přístupy a způsob práce v prostředí Portálu. V rámci nastavení vzhledu umožňuje také správu FAQ, odkazů a dokumentů ke stažení.

Vlastní správa uživatelů portálu může být řešena s nebo bez vazby na uživatele zákaznického systému.

Správa identifikačních a kontaktních údajů zákazníka

Správci Portálu nebo zákazníkovi jsou zpřístupněny evidenční údaje, jako jsou např. jméno, název, IČ, Datum narození, DIČ, Adresa, telefon, e-mail, kontakty obchodního partnera.

Oblasti, které lze zobrazit nebo aktualizovat, jsou dány oprávněními přihlášeného uživatele Portálu.

Zobrazení souhrnných informací ke smluvnímu účtu

Na Smluvním účtu zákazníka jsou evidovány všechny předpisy a platby daného zákazníka. Zákazník může tedy interaktivně předpisy a platby prohlížet v souhrnném i detailním zobrazení, může si tyto informace stahovat nebo jednotlivé položky reklamovat. Jsou zde také souhrnné údaje o stavu předpisů a plateb.

Na smluvním účtu lze také zobrazit nebo měnit údaje o způsobu platby.

Ke stažení

Produktový list v PDF ke stažení Portálové řešení (1,5 MB)

Image

Rexonix solutions a.s.

Pod višňovkou 1661/35,
Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 28229681  DIČ: CZ28229681

Rychlý kontakt

Office

Edisonova 3023/5
612 00 Brno - Královo Pole

Potřebujete se na něco zeptat?

Zadejte prosím jméno
Nechte nám na Vás kontakt
Zadejte prosím zprávu